گروه آموزشی گرافیک

برگزاری کارگاه آموزشی InDesign


کارگاه آموزشی InDesign روز پنجشنبه 29 فروردین ماه در پژوهشگاه ملا صدرا از ساعت 8 الی 12برگزار خواهد شد.


| تعداد بازدید: 30